Termíny prijímacích skúšok:

  1. termín:  14. máj 2018
  2. termín:  17. máj 2018