Technicko hospodárski pracovníci 
Veronika Belková účtovníčka školy
Matilda Cilingová upratovačka
Vlasta Fúsková upratovačka 
Mgr. Alžbeta Košťálová ekonómka školy
Mária Krtová upratovačka
Bc. Matej Lelovský správca PC siete
Alžbeta Lukáčová upratovačka
Helena Majerčíková upratovačka
Zoltán Palotáš školník
Štefan Tóth údržbár
Jana Verleová tajomníčka školy
Ľubica Zaujecová vrátnička
   
Školská jedáleň 
Mgr. Anna Šmitalová vedúca ŠJ
Eva Chmelanová pomocná sila
Helena Koprdová pomocná sila
Andrea Lidajová pomocná kuchárka
Mária Maglódiová pomocná sila
Dominika Papšíková pomocná sila
Eva Škodová pomocná sila
Mária Tóthová hlavná kuchárka