Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným školským samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

Členovia: 

 Martina Sklenárová  predseda   III. C
 Andrej Gerhát  podpredseda  sexta A
 Jasmína Grežová  podpredsedníčka  III. B
 Samuel Olach  podpredseda  IV. A
 Štefan Gritti  člen  I. A
 Michal Repka  člen  I. B
 Viktória Sustorová  člen  II. A
 Martin Labat  člen  II. B
 Adam Pavlovič  člen  III.A
 Kristína Tóthová  člen  IV. B
 Vladimír Svoboda  člen  kvinta A
 Ema Dulíková  člen  septima A
 Zuzana Blašková  člen  oktáva A