Rada školy pri Piaristickom spojenej škole sv. Jozefa Kalazanského

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

Členovia: 

RNDr. Monika GREGUŠOVÁ 

predsedníčka

za zamestnancov

PhDr. Ján VANČO, PhD. za zriaďovateľa
Ing. Marek ILLÉŠ za zriaďovateľa
páter Mgr. Juraj GENDIAR SchP za zriaďovateľa
páter Mgr. Matúš PALAJSchP za zriaďovateľa
Mgr. Erika KOMLÓŠIOVÁ za zamestnancov
Veronika BELKOVÁ za zamestnancov
Doc. Mgr. Jana BÍROVÁ, PhD. za rodičov
Mgr. Marta ČECHOVÁ za rodičov
JUDr. Ing. Ján REJDA za rodičov
Andrej GERHÁT za študentov