Dňa 22. novembra 2012 sa uskutočnila slávnosť k 20. výročiu zbnovuotvorenia Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského v Nitre. Slávnošť sa žačala svätou omšou v kostole sv. Ldaislava, ktorej predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V homílii hovoril o svätom Jozefovi Kalazanskom ako o mužovi, ktorý predbehol dobu, keď ponúkal chudobnej mládeži vzdelanie zadarmo. Vzdelanie a katolícku výchovu predstavil ako hodnoty, ktoré sú potrebné a aktuálne aj v súčasnosti. Nasledoval slávnostný program, na ktorom so svojimi príhovormi vystúpili provinciál rehole Piaristov na Slovensku páter Ján Kováč, generálny asistent rehole piaristov pre Taliansko a strednú Európu Mateusz Pindelski a riaditeľka gymnázia Mgr. Katarína Čurillová. V rámci programu zaspomínali na svoje študentské časy absolventi nášho gymnázia JUDr. Martina Ludvová (Jakubíková), Peter Varinský a dôstojný pán kaplán Ondrej Zemko. Nasledovala vernisáž v školskej galérii, na ktorej prezentovali svoje diela akademický maliar Karol Felix a Ing. Arch. Viktor Šabík. Program bol ukončený slávnostným obedom v starobylých priestoroch gymnázia.