5. október 2018 bol pre žiakov kvinty A plný zážitkov a pekných spomienok. Žiaci sa zúčastnili duchovnej obnovy v duchu piaristického hesla "Veda a viera." Konala sa v priestoroch augustiniánskeho kláštora v Brne, kde kedysi bol opátom zakladateľ genetiky Johann Gregor Mendel. Mali sme bohatý program: prehliadku kostola Navštívenia Panny Márie, prednášky pátra Juraja Gendiara SchP., Andreja Gendiara, PhD. - pracovníka SAV Bratislava, ktorý nám priblížil pohľad veriaceho vedca a pani triednej profesorky Moniky Gregušovej, ktorá priblížila život a prácu Mendela. Na záver sme navštívili Mendelovo múzeum a Múzeum starobrněnského opátství s odborným výkladom. Rozlúčili sme sa prechádzkou po starobylom Brne. 

V rámci projektu Hovorme o jedle sa v týždni od 15. 10. 2018 do 19. 10. 2018 koná pravidelný a vami obľúbený Týždeň zdravej výživy. 

Národné športové centrum je národným koordinátorom Európskeho týždňa športu aj pre rok 2018. Je to mladá iniciatíva, od roku 2015, do ktorej sa každoročne zapája aj naša škola, spolu s 37-tisíc podujatiami v 32 krajinách Európy, kde malú časť zo 14 miliónov obyvateľov tvoríme aj my. 
Pod hlavičkou #BeActive sme sa v týždni od 24. do 28. septembra 2018 opäť aktívne zapojili. 
Každý deň sme začínali krátkou rozhlasovou rozcvičkou, kde spoločne cvičilo takmer 440 žiakov aj učiteľov. V piatok chlapci vyššieho gymnázia odohrali 1. miniMARATÓN v sálovom futbale, kde rozdelení do dvoch tímov, odohralo 4 hodiny spolu 60 hráčov.
Všetky podujatia škôl organizované pod hlavičkou #BeActive boli zároveň súčasťou kampane European School Sport Day, ktorá je oficiálnou súčasťou Európskeho týždňa športu.

 

28. septembra 2018 priestory gymnázia, Rehole piaristov a Kostola sv. Ladislava patrili životu a dielu Antona Grassalkoviča. Akcia bola organizovaná v rámci podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre.

Jedinečný večer oživili študenti Piaristického gymnázia sv. J. Kalazanského v Nitre prednáškami, vernisážou prác k téme, scénickým tancom a k neopakovateľnej atmosfére prispel spevácky zbor Psallite Deo a komorný orchester Zoe. Súčasťou večera bola i expozícia liturgických predmetov, malé občerstvenie a účasť viacerých vzácnych hostí vrátane krajského koordinátora Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

V rámci podujatia účinkovali nasledovní žiaci:
Prezentácie: Júlia Sčasná, Natália Dolníková, Martin Ďuriš, Samuel Ivančík
Scénický tanec: Sofia Čelešová
Výstava fotografií: Tomáš Vyhnálik
Výklad o oltárnom obraze: Martina Sklenárová

Všetkým veľmi pekne ďakujeme za účasť i za pomoc pri organizovaní podujatia.

 

Dňa 21.9.2018 sa študenti našej školy zúčastnili na celoslovenskej verejnej zbierke BIELA PASTELKA, ktorú organizovala Únia nevidiacich  a slabozrakých Slovenska.

 

Na začiatku školského roka sa naši pedagógovia sa zúčastnili duchovných cvičení pod vedením pátra Mareka Kotrasa, SchP. Uskutočnili sa v priestoroch františkánskeho duchovného centra v Melčiciach pri Trenčíne. K začiatku nového školského roka pedagógovia načerpali nové sily prostredníctvom svätých omší, prednášok v peknom prostredí.