Študenti stravu odoberajú na základe identifikačnej karty na termináli v školskej jedálni. Obed sa vydáva na základe automatickej objednávky v stravovacom systéme školy.


Stravu možno odhlásiť deň vopred do 13:30 hod. v mimoriadnych prípadoch (ochorenie) daného dňa do 7:30 hod. telefonicky. Odhlasovanie na konci školského roka treba nahlásiť najneskôr do 15. júna daného roka.

  • telefonicky: 
    • vrátnica: 037 23 00 200
    • vedúca ŠJ: 037 23 00 206
  • osobne  v kancelárii vedúcej ŠJ
  • cez prihlasovanie v Edupage

 Prosíme vás o dodržiavanie pokynov, aby sme predišli konfliktom a nedorozumeniam. Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.

 

Stravná jednotka: 

Ročník Potraviny Náklady Spolu
1. - 4. ročník ZŠ  0,88   0,20  1,08
5. - 9. roč. ZŠ, príma - kvarta  0,95   0,20   1,15 
1. - 4. roč. SŠ, kvinta - oktáva  1,05   0,20   1,25 
Dospelí  1,05   1,10   2,15