Školský rok sa začína 1. septembra 2018.

> Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).

> Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).

> Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019 (pondelok).

> Školské vyučovanie v druhom polroku sa končí 28. júna 2019 (piatok).

 

PRÁZDNINY:

  P r á z d n i n y

Posledný deň

vyučovania

pred  začiatkom prázdnin

Termín  prázdnin

Začiatok

vyučovania

po prázdninách

  jesenné

30. október 2018 (utorok)

31. október  –

2. november 2018

5. november 2018  (pondelok)

  vianočné

21. december 2018  (piatok)

23. december 2018 –

7. január 2019

8. január 2019 (utorok)

 polročné

31. január 2019

(štvrtok)

1. február  2019

(piatok)

4. február 2019 (pondelok)

     

 jarné

Košický kraj

Prešovský kraj

15. február 2019  (piatok)

18. február  –

22. február 2019

25. február 2019 (pondelok)

Bratislavský kraj Nitriansky kraj Trnavský kraj

22. február 2019

(piatok)

25. február  –

1. marec  2019

4. marec 2019 (pondelok)

Banskobystrický kraj 

Žilinský kraj Trenčiansky kraj

1. marec  2019 (piatok)

4. marec –

8. marec 2019

11. marec 2019 (pondelok)

 veľkonočné

17. apríl 2019

(streda)

18. apríl –

23. apríl 2019

24. apríl 2019

(streda)

 letné

28. jún 2019

(piatok)

1. júl  –

31. august 2019

2. september 2019  (pondelok)