Pracujeme na novej webovej stránke pre našu spojenú školu.  

ROZVRH, SUPLOVANIE, JEDÁLNY LÍSTOK nájdete na  

http://www.pssjknr.edupage.org