Vážení priatelia, v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva sa 28. septembra 2018 o 18:00 hod v priestoroch školy a Kostola sv. Ladislava predstavia so svojím programom žiaci spojenej školy. Program je upriamený na osobnosť Antona Grassalkoviča, bývalého žiaka Piaristického gymnázia v Nitre. Študenti predstavia osobnosť Antona Grassalkoviča prostredníctvom prednášok, výtvarnej vernisáže, scénického tanca a zboru Psalite Deo. Môžete sa tešiť i na expozíciu liturgických predmetov.

 

Všetci priaznivci Piaristickej spojenej školy v Nitre ste srdečne pozvaní. 
 
Bližzšie informácie sa nachádzajú na nástenke Kostola sv. Ladislava. 

 

Pracujeme na novej webovej stránke pre našu spojenú školu.  

ROZVRH, SUPLOVANIE, JEDÁLNY LÍSTOK nájdete na  

http://www.pssjknr.edupage.org