Hviezdoslavov kubín 2018

 

Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín nie je potrebné predstavovať žiadnemu žiakovi základnej alebo strednej školy.
V tomto školskom roku sa súťaž koná už po 64- krát a šesťdesiatštyri rokov je už „úctyhodný vek“.

Žiaci piaristického gymnázia sa ho zúčastňujú každoročne. Nebolo tomu inak ani tento školský rok. V priestoroch našej školskej knižnice sa 8. februára 2018 sa uskutočnilo školské kolo. Súťažilo sa v II., III. a IV. kategórii.
Všetci recitátori sa usilovali podať čo najlepší výkon, ale predsa niektorí boli prirodzenejší a presvedčivejší a zároveň aj trochu úspešnejší.

 

Kubin3

 

Poradie recitátorov v II. kategórii v poézii:

 1. 1)Sára Šuhajdová
 2. 2)Dávid Gábik
 3. 3)Martina Kollárová

II. kategória v próze:

 1. 1)Ondrej Spišák
 2. 2)Liliana Paulíková
 3. 3)Ema Tinesová 

Poradie recitátorov v III. kategórii v poézii:

 1. 1)Prvé miesto nebolo udelené
 2. 2)Alex Kukla
 3. 3) Samuel Hlavatý

III. kategória v próze:

 1. 1)Sofia Bieliková
 2. 2)Karolína Jarábková
 3. 3)Markéta Mezaiová

 

 

Najmenej zástupcov sme mali v IV. kategórii: V oblasti poézie priamo do krajského kola postupuje naša najúspešnejšia recitátorka Adela Dukátová z oktávy A.

V próze nás bude v krajskom kole reprezentovať Petra Stoláriková, ktorá sa umiestnila na 1. mieste.

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200