Ročníkové práce

Témy ročníkových prác na školský rok 2017/2018

 

Rozpis ročníkových prác

 

Interná smernica k ročníkovým prácam pdf

 

Zadávanie tém ročníkových prác šk. rok 2017/2018

 

 

Školiteľ

Predmet

Názov témy

Žiak

Trieda

Gálová Elena PaedDr.

Anglický jazyk

Historické pamiatky Veľkej Británie

Gálová Elena PaedDr.

Anglický jazyk

Historické pamiatky a prírodné krásy USA

Gálová Elena PaedDr.

Anglický jazyk

Životný štýl v anglicky hovoriacich krajinách

Krajčovič Marián Mgr.

Fyzika

Potenciálne využitie energie vzniknutej pri nadmerných zrážkach

Tóthová Patrícia

septima A

Krajčovič Marián Mgr.

Anglický jazyk

Význam GCSE skúšok v britskom vzdelávacom systéme

Krajčovič Marián Mgr.

Anglický jazyk

Integračné princípy vo vyučovaní predmetu Science

Krajčovič Marián Mgr.

Fyzika

Maxwellove rovnice elektromagnetického poľa

Krajčovič Marián Mgr.

Fyzika

Vplyv supernov na vznik nových hviezd

Krajčovič Marián Mgr.

Fyzika

Kauzalita v špeciálnej teórií relativity

Krajčovič Marián Mgr.

Anglický jazyk

Cyberpunk ako literárny subžáner

Krajčovič Marián Mgr.

Anglický jazyk

Vývin anglického jazyka od Chaucera po Shakespeara

Krajčovič Marián Mgr.

Technika

Technicko-marketingová analýza vybraných poľnohospodárskych strojov

Krajčovič Marián Mgr.

Technika

Technológie spracovania odpadov pre energetické účely

 

 

 

 

Gregušová Monika RNDr.

Biológia

GMO-využitie/zneužitie

Kóňová Lucia

III. B

Hudec Michal PaedDr.

Chémia

Vlastnosti a využitie mydiel

Zábušek Ján

III. C

Hudec Michal PaedDr.

Chémia

Vitamíny a ich výskyt

Rapavý Martin

III. C

Hudec Michal PaedDr.

Chémia

Biodegradácia látok v prírode

Miček Andrej

III. C

Hudec Michal PaedDr.

Chémia

Doping a jeho dopad na človeka

Kuzma Jozef

III. C

Hudecová Tatiana Mgr.

Anglický jazyk

Sprievodca mestom Nitra pre turistov

Sauerová Sarah

III. A

Hudecová Tatiana Mgr.

Anglický jazyk

Interpretácia diela anglickej alebo americkej literatúry

Benková Dominika

III. A

Komorová Jarmila Mgr.

Fyzika

Akustika

Mihálková Barbora

III. A

Štefániková Veronika Mgr.

Fyzika

Nobelové ceny za fyziku

Gaži Martin

III. C

Turčeková Zuzana PaedDr.

Nemecký jazyk

Rozprávky bratov Grimmovcov

Turčeková Zuzana PaedDr.

Umenie a kultúra

Architektúra funcionalizmu

Valachovič Peter Ing.

Katolícke náboženstvo

Zasvätený život na Slovensku, prehľad aktuálneho stavu

Bóriková Barbora

III. C

 


© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200