Prípravné stretnutie k medzinárodnému projektu Erasmus+

 

erasmuslogom

 

V dňoch 24. - 28. októbra 2016 sa na našom gymnáziu uskutočnilo prípravné stretnutie medzinárodného projektu Erasmus+. Naše gymnázium bude v tomto projekte koordinujúcou krajinou, na čo sme veľmi hrdí. Na prípravnom stretnutí sme pripravili prihlášku na nový spoločný projekt. So strednými školami v Koethene, Nemecko a v Konyi, Turecko sme už predtým úspešne spolupracovali. Sme radi, že sa do medzinárodného spoločenstva v novom projekte zapoja aj stredné školy z oblasti Córdoby, Španielsko a z Helsínk, Fínsko. Téma tohto projektu je environmentálna. Prihláška na projekt musí byť podaná Národnej agentúre do konca marca 2017. Pevne dúfame, že budeme úspešní a začneme spoluprácu s partnerskými školami od augusta 2017.

 

Erazmus1m

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200