Galéria úspešných

Obvodné kolo Pytagoriády

 

Dňa 19. 4. 2011 sa uskutočnilo obvodné kolo Pytagoriády.

Našu školu reprezentovali len niekoľkí úspešní riešitelia školských kôl kategórii P6 a P8:

Kategória  P6:             

Daniel Magula I.OA               5. miesto v obvode – úspešný riešiteľ

Sebastian Súkennik I.OA        8. miesto v obvode – úspešný riešiteľ

Blahoželáme!

 

 

 

Matematický klokan 2011

 

Výrazný úspech v medzinárodnej súťaži Matematický klokan zaznamenali nasledujúci žiaci našej školy:

Daniel Magula I.OA             sa v kategórii Benijamín 6 zaradil medzi 5% najúspešnejších riešiteľov v SR

Filip Masár I.OA                   sa v kategórii Benijamín 6 zaradil medzi 5% najúspešnejších riešiteľov v SR

Kristína Paulovičová IV.OA  sa v kategórii Kadet 9 zaradila medzi 5% najúspešnejších riešiteľov v SR

Miroslav Hronský I.OA         sa v kategórii Benijamín 6 zaradil medzi 10% najúspešnejších riešiteľov v SR

Frederika Mária Kupcová III.OA sa v kategórii Kadet 8 zaradila medzi 20% najúspešnejších riesiteľov v SR

Peter Šedík VIII.OA               sa v kategórii Študent G34 zaradil medzi 20% najúspešnejších riesiteľov v SR

Peter Bališ VIII.OA                sa v kategórii Študent G34 zaradil medzi 20% najúspešnejších riesiteľov v SR

 

Gratulujeme!

 

 

 

Obvodné kolo Matematickej olympiády

 

Dňa 6. 4. 2011 sa uskutočnilo obvodné kolo matematickej olympiády.

Našu školu reprezentovali úspešní riešitelia domácich kôl kategórii Z6 a Z7:

Kategória  Z6 :        Filip Masár I.OA                             3. miesto v obvode – úspešný riešiteľ

 

Kategória  Z7 :        Frederika Mária Kupcová III.OA     9. miesto v obvode – úspešný riešiteľ

                     Jakub Maruniak III.OA                   9. miesto v obvode – úspešný riešiteľ

Blahoželáme!

 

 

Dekanátne kolo Biblickej olympiády

 

V spolupráci s Dekanátom Nitra a Diecéznym katechetickým úradom v Nitre sa naše gymnázium stalo organizátorom dekanátneho (okresného) kola súťaže Biblická olympiáda.
24. marca 2011 súperilo u nás 8 trojčlenných družstiev v kategórii stredná škola a 14 družstiev v kategórii základná škola.

 

V kategórii SŠ získala prvé miesto dvojica z našej školy: Mária Herudová (VII.OA) a Bibiána Imrichová (VI.OB).

 

V kategórii ZŠ obhájila prvenstvo Spojená katolícka škola. Družstvo našej školy v zložení Patrícia Imrichová, Peter Páleník a Marek Žiak (IV.OA) obsadilo 6. miesto.

 

Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v diecéznom kole!

 

 

Valentínsky volejbalový turnaj

 

Dňa 14. 2. 2011 sa naše družstvo zúčastnilo valentínskeho volejbalového turnaja, ktorý organizovalo CVČ Domino v Nitre a obsadilo pekné tretie miesto. Blahoželáme.

 

 

Olympiáda v informatike

 

Andrej Mariš z VII. OA v kategórii A obsail 1. miesto v krajskom kole a postúpil do celoštátneho kola. Gratulujeme.

 

 

Majstrovstvá okresu v plávaní SŠ

 

15. 2. 2011 sa konali Majtrovstvá okresu v plávaní SŠ, našu školu úspešne reprezentoval Ondrej Dubaj V.OA v kategórii mladší žiaci. V disciplíne 400m voľný spôsob obsadil 1. miesto a v disciplíne 100m znak taktiež 1. miesto. Gratulujeme a držíme palce v ďalších kolách.

 

Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín

 

Dňa 18.2.2011 sa v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre konalo obvodné kolo 57. ročníka Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy. Našu školu reprezentovala v prednese prózy žiačka triedy I.OA Adela Dukátová, ktorá obsadila 1. miesto v II. kategórii a postúpila do okresného kola. Blahoželáme.

 

 

Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku

 

Dňa 17. 1. 2011 sa uskutočnilo obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku v Gymnáziu vo Vrábľoch. Našu školu reprezentovali víťazi školských kôl:

Kategória  2A - Melánia Babjaková VI.OB

2B - Eva Maťová VII.OB

2C2 - Veronika Gudábová 4.B

Veronika Gudábová získala 2. miesto. Blahoželáme.

 

Krajské kolo 45. ročníka biologickej olympiády

 
Dňa 7.2. 2011 sa uskutočnilo krajské kolo 45. ročníka biologickej olympiády. V teoreticko praktickej časti v A. kategórii našu školu pekne reprezentovali Anna Ondrušková z VIII.OB (4.miesto) a Natália Šabíková zo IV.A (13.miesto).
 
Dňa 8.2.2011 naši študenti Ivan Fintor zo VII.OA a Natália Serafínová z VII.OB súťažili v krajskom kole 45.ročníka biologickej olympiády v B. kategórii v teoreticko-praktickej časti a dosiahli pekné výsledky: Ivan Fintor skončil na 3. mieste, Natália Serafínová na 10. mieste.

 

VŠETKÝM MENOVANÝM SRDEČNE BLAHOŽELÁME A PRAJEME VEĽA CHUTI A RADOSTI Z OBJAVOVANIA TAJOV BIOLÓGIE!

 

 
Taktik výzva

 

Taktik Výzva je elektronický kvíz, ktorý žiaci riešia na počítačoch. Z našej školy sa do súťaže zapojili žiaci:

Kategória S3 - súťažilo 258 žiakov  -    Natália Šranková VII.OB - 15. miesto - 7828b. 95.46%

Matej Malý VII.OA - 21. miesto - 7760b. 94.63%

Juraj Čičo VII.OA - 26. miesto - 7707b. 93.99%

a ďalší žiaci z triedy VII.OA - Lukáš Vrabec, Ján Korpáš, Michaela Stranovská, Gabriela Járebová, Natália Komárňanská a Mária Herudová.

Podrobnejšie výsledky sú na stránke: http://www.taktik.sk/?mode=app&content=results&category=S3. Každý súťažiaci obdržal diplom a odznak. Všetkým súťažiacim blahoželám k zapojeniu do súťaže a k  vynikajúcim výsledkom.

 

 
| Tlačiť |

 

Majstrovstvá okresu v stolnom tenise   

 

14. januára 2011 našu školu reprezentovali žiačky: Veronika Šökyová z II. A, Michaela Šmitalová z V. OB a Natália Kunová z III. B, na mastrovstvách okresu v stolnom tenise družstiev dievčat SŠ a obsadili krásne tretie miesto.

 

 

 

 

19. januára 2011 našu školu reprezentovali žiaci: Peter Tóth z V. OA, František Zrubec II. A, Ivan Šiška z I. OA a Michal Barta z III. OA, na Majstrovstvách okresu v stolnom tenise mladších žiakov. Družstvo našich žiakov sa v konkurencii 18 škôl nestratilo a umiestnili sa na peknom treťom mieste.

 

 

Obom družstvám za úspešnú reprezentáciu školy ďakujeme.

 

 

 

Tento rok sme sa prihlásili druhýkrát na súťaž First Lego League, ktorá sa konala 15. 11. 2010 v Bratislave. V strednej Európe súťaž FIRST LEGO League koordinuje neziskové združenie Hands on Technology so sídlom v Lipsku, pričom koordinuje nasledujúce krajiny: Česká Republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko a Švajčiarsko.

 

FLL je najväčšia robotická súťaž pre žiakov do 17 rokov. Zúčastňujú sa jej desaťtisíce detí na celom svete a najlepšie tímy postupujú z regionálnych kôl do celosvetového finále.

 

Z našej školy sa zúčastnil team Scolopi (z tal. Piaristi). Tvorili ho žiaci z IV. OA: Marcel Vykoukal, Marek Žiak, Benedikt Matyo a Peter Páleník, ktorý sa pre chorobu nezúčastnil súťaže v Bratislave. Získali diplom za 3. miesto v tímovej práci a celkové 5. miesto v regionálnom kole. V regionálnom kole súťažilo celkom 19 tímov. K peknému umiestneniu blahoželáme.

 

 

 

 

Stolnotenisový turnaj SŠ

 

Dňa 27. 10. 2010 sa naši žiaci zúčastnili stolnotenisového turnaja, ktorý usporiadalo mesto Nitra, turnaja sa zúčastnilo 22 športovcov. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci zo VII. OA nasledovne:

Lukáš Vrabec - obsadil 1. miesto, Juraj Čičo - obsadil 4. miesto a Kristián Vanek a Andrej Ceglédy sa umiestnili na 5. - 8. mieste. Ďakujeme za dobrú reprezentáciu školy.

 

 

 

 

Okresné kolo žiakov a žiačok ZŠ a SŠ v cezpoľnom behu

 

Dňa 1. októbra 2010 sa v Nitrianskych Hrnčiarovciach uskutočnilo okresné kolo žiakov a žiačok ZŠ a SŠ v cezpoľnom behu, krásne prvé miesto získal Ondej Dubaj z V. OA. Blahoželáme.

 

 

 

Ocenenie úspechov olympiád BIO, GEO

 

Naši žiaci Hanka Izakovičová z II.OA a Martin Sedlák z IV.OB pri oceňovaní za úspech v predmetových olympiádach:

 • Hanka Izakovičová za 2.-3. mesto v obvodnom kole biologickej olympiády v prakticko-teoretickej časti kategórie D 
 • Martin Sedlák za 1. miesto okresného kola geografickej olympiády F. kategórie.

 

Kátlovce Paľa Ušáka - Olivu

 

Dňa 6. júna 2010 sa uskutočnila recitačná súťaž Kátlovce Paľa Ušáka - Olivu. Našu školu na súťaži úspešne reprezentoval Juraj Macho z II. OA, ktorý získal prvé miesto. Blahoželáme.

 

 

Vyhodnotenie predmetových olympiád na FPV UKF

 

Vynikajúce úspechy na úrovni kraja v olympiáde z matematiky, fyziky a informatiky dosiahli traja naši žiaci, ktorí sa 31. mája 2010 zúčastnili slávnostného vyhodnotenia úspešných riešiteľov. Vyhodnotenie olympiád bolo spojené s prednáškou o vysokoteplotnej supravodivosti.

 

Výsledky:

 

Olympiáda v informatike

Juraj Papp VI. OA v kategorii B 1. miesto v kraji

Andrej MAriš VI. OA v kategorii A 3. miesto v kraji

 

Matematická olympiáda

Juraj Papp VI. OA v kategorii B - úspešný riešiteľ (9. miesto v kraji)

 

Fyzikálna olympiáda

Matúš Kaľavský V. OB v kategórii D - úspešný riešiteľ (12. miesto v kraji)

 

 

Matematický klokan

 

Výrazný úspech v medzinárodnej súťaži Matematický klokan zaznamenali dvaja naši žiaci:

 • Miriama Veselá z II.OA sa v kategórii Benijamín 7 zaradila medzi 10% najúspešnejších riešiteľov v SR
 • Juraj Papp z VI.OA sa v kategórii Junior G12 zaradil medzi 10% najúspešnejších riesiteľov v SR

Gratulujeme.

 

 

 

Matematická korešpondenčná súťaž MAKS

 

Najlepšie umiestnenie získal tím z V. OB, v zložení Matúš Kaľavský a Mária Žilecká, ktorí sa po piatich kolách súťaže s mimoriadne náročnými úlohali umiestnili na 3. mieste v kraji a zároveň na 22. mieste v Slovenskej republike. Okrem diplomov získali aj vecné ceny a v žrebovaní o jazykový pobyt a 4 iPody, bol vylosovaný práve náš žiak Matúš Káľavský, ktorý získal spomínaný pobyt v Anglicku. Gratulujeme.

 

 

 

Mladí reportéri pre životné prostredie

 

Náš tím v zložení  Romana Malíková IV.OB, Jana Sepešiová IV.OB, Silvia Vőrőšová I.B, Mário Drgoňa I.A a Patrik Lidaj  z triedy I.A – vedúci tímu, sa zúčastnili pilotného ročníka súťaže Mladí reportéri pre životné prostredie YRE Awards 2010.

 

V kategórii fotografie sa na 4. mieste umiestnil P. Lidaj s fotografiami Na „romantickej“ prechádzke a Obývačka?.

V kategórii články sa na 2. mieste umiestnil článok Divoké skládky (Nitra). Autormi článku sú: Romana Malíková, Jana Sepešiová, Patrik Lidaj.

 

Náš tím bol odmenený diplomom. Celému tímu ďakujeme.

 

 

Majstrovstvá okresu vo futbale SŠ dievčat

 

Dňa 22. apríla 2010 sa uskutočnili majstrovstvá okresu vo futbale dievčat stredných škôl. Družstvo našej školy obsadilo pekné tretie miesto. Blahoželáme.

 

 

Biblia očami detí

 

13. apríla 2010 sa uskutočnila výtvarná súťaž Biblia očami detí. Našu školu reprezentovala Mária Teplanová z IV.OB a v 5. kategórii obsadila krásne tretie miesto. Blahoželáme.

 

 

 

Celoštátne kolo Biologickej olympiády

 

V dňoch 7. - 11. apríla 2010 sa uskutočnilo celoštátne kolo 44. ročníka Biologickej olympiády v Nitre. Našu školu reprezentovala Anna Ondrušková zo VII. OB v kategorii B.

 

 

 

Nenápadný hrdina

 

Ústav pamäti národa a Konfederácia politických väzňov Slovenska udelila diplom Nine Kozárovej zo 4.b za prácu "Nenápadný hrdina v rokoch 1945 - 1967 - biskup Ján Vojtaššák" v projekte Nenápadní hrdinovia.

 

 

 

Masterclasses

 

Dňa 23. februára 2010 sa žiaci nášho gymnázia, Hammad Amir (8.A), Polák Peter (8.A), Buffa Jozef (8.B), Jozef Serafín (8.B) a Tomáš Tóth (3.a), zúčastnili medzinárodnej virtuálnej konferencie Masterclasses. Počas celodenného programu sa oboznámili s aktuálnymi poznatkami časticovej fyziky. Získané vedomosti následne uplatnili pri praktickom cvičení, ktoré spočívalo vo vyhodnocovaní výsledkov experimentov realizovaných na urýchľovači častíc CERNe. 

 

 

Biblická olympiáda dekanátne kolo

 

Dňa 12.3.2010 sa konalo dekanátne kolo biblickej olympiády. Súťažili dve družstvá:

 • Mladší žiaci
  • Nikola Poláková, tercia A
  • Martin Sedlák, kvarta B
  • Mária Teplanová, kvarta B
 • Starší žiaci
  • Bibiána Imrichová, kvinta B
  • Mária Herudová, sexta B
  • Michachaela Stranovská, sexta A

 

Družstvo mladších žiakov obsadilo 1. miesto a družstvo starších žiakov obsadilo 3. miesto. Víťazi postupujú do diecézneho kola.

 

 

 

Európa v škole

 

Dňa 11.3.2010 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Európa v škole. Našu skolu úspešne reprezentovali žiačky Monika Mesárošová z prvej A, ktorá obsadila 2. miesto v II. kategórii - písomné práce a Mária Teplanová z kvarty B, ktorá obsadila krásne 3. miesto v III. kategórii - umelecké práce. Srdečne blahoželáme.

 

 

 

 

 

Biologická olympiáda krajské kolo

 

Dňa 11.3.2010 sa konalo krajské kolo biologickej olympiády v kategórii A. Súťaže v teoreticko-praktickej časti školu reprezentovali Jozef Serafín z oktávy B, Kristína Magáthová z oktávy B a Veronika Stollárová z otávy A.

 

Dňa 12.3.2010 sa konalo krajské kolo biologickej olympiády v kategórii B. V teoreticko-praktickej časti pekný úspech dosiahli:

 • Anna Ondrušková zo septimy B - 3. miesto postup do celoslovenského kola
 • Natália šabíková z tretej A - 6. miesto úspešná riešiteľka
 • Kristína Kompasová zo septimy B - 9. miesto úspešná riešiteľka

 

Srdečne blahoželáme

 

Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v plávaní

 

17. februára 2010 sa konali Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v plávaní v Topoľčanoch. Našu skolu úspešen reprezentoval Ondrej Dubaj z kvatry A v disciplíne 400m vsp a umiestnil sa na 3. mieste. Gratujujeme.

 

 

Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín

 

5. februára 2010 sa uskutočnilo obvodné kolo, 56. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu úspešne reprezentovali: Juraj Macho, sekunda A,  ktorý v II. kategórii - poézia získal prvé miesto a Kristína Kantorová, kvarta B, ktorá v III. kategórii - próza získala druhé miesto. Víťaz postupuje do okresného kola. Gratulujeme.

 

 

Celoštátne kolo ZENIT

 

3O. januára 2010 sa konal 26. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v PROGRAMOVANÍ v Námestove, Andrej Mariš zo sexty A obsadil 2. miesto v kategórii B. Gratulujeme.

 

 

 

 
Tanečná črievička
 
16. 1. 2010 sa naši žiaci zúčastnili regionálnej súťaže spoločenských tancov neregistrovaných párov v Domine. Školu úspešne reprezentovali žiaci Veronika Šabíková, septima B a Miloš Tigyi, tretia B., v kategórii stredné školy - základné kurzy obsadili druhé miesto. Gratulujeme.

 

 

 

Víťazkou štvrtého ročníka súťaže Cena Slovak Telekom sa v kategórii stredných škôl stala Mgr. Mariana Svoradová Lacinová. Srdečne blahoželáme.

 

Kategória: Stredné školy

 

1. miesto Mgr. Mariana Svoradová Lacinová, Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského, Nitra
Práca: IKT a IKM vo vyučovaní a v mimoškolských aktivitách v predmete geografia
2. miesto Mgr. Štefan Bojnák, Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo
Práca:      
Digitálna on-line učebnica občianskej náuky v druhom ročníku gymnázia
3. miesto Ing. Ivana Fafráková, Obchodná akadémia, Ul. akademika Hronca 8, Rožňava
Práca:

Výučbový program predmetu Podniková ekonomika 1.-4. ročník obchodných akadémií

 

 

 

 

   iBobor 2009

 

Juraj Kučerka (2.b) bol zaradený medzi víťazov v súťaži Informatický bobor 2009, v kategórii Junior. Získal diplom a tričko. V tejto kategórii súťažilo 2985 žiakov z celého Slovenska a Juraj obsadil krásne 5. miesto zo ziskom bodov 73.34. Srdečne blahoželáme.

 

 

Výsledky krajského kola súťaže Zenit

 

Výsledková listina


 

 

 

Kat. A – súťažilo 26 žiakov

 

 

 


 

 

 

 

P.č.

Priezvisko

Škola

Počet bodov

 

1

Toman Viktor

Gymn., Golianova 68, Nitra

438

1. miesto postup CK

2

Bača Vladimír

Gymn. A. Vrábla, Levice

419

2. miesto postup CK

3

Birkus Róbert

SŠ - o.z.SPŠE.S.A.J., Nové Zámky

377

3. miesto

4

Hornyák Zsolt

Gymn.P.P. s VJM, Nové Zámky

377

3. miesto

5

Morvay Tomáš

Gymn., Golianova 68, Nitra

377

3. miesto

6

Dorotovič Viktor

Gymn. Ľ.J.Šuleka, Komárno

363

úspešný riešiteľ

7

Kádek Marek

SŠ - o.z.SPŠE.S.A.J., Nové Zámky

356

úspešný riešiteľ

8

Hammad Amir

Piarist. gym. sv. J.K., Nitra

347

úspešný riešiteľ

9

Laiszner Tomáš

Gymn. H.Selyeho s VJM, Komárno

342

úspešný riešiteľ

10

Varga Mátyás

Gymn. H.Selyeho s VJM, Komárno

338

úspešný riešiteľ

11

Kompas Šimon

Piarist. gym. sv. J.K., Nitra

321

úspešný riešiteľ

12

Hajdúch Juraj

SPŠ, Ul. Fr. Kráľa, Nitra

320

úspešný riešiteľ

13

Miklovič Tomáš

Gymn., Nové Zámky

320

úspešný riešiteľ

 

 

 

 

 

Kat. B

 

 

 


 

 

 

 

P.č.

Priezvisko

Škola

Počet bodov

 

1

Mariš Andrej

Piarist. gym. sv. J.K., Nitra

468

1. miesto postup CK

2

Milo Tomáš

Gymn., Golianova 68, Nitra

389

2. miesto postup CK

3

Karlubík Juraj

Gymn., Golianova 68, Nitra

283

3. miesto

4

Sándor Gábor

Gymn. H.Selyeho s VJM, Komárno

269

úspešný riešiteľ

5

Kalocsányi Csaba

SŠ - o.z.SPŠE.S.A.J., Nové Zámky

257

úspešný riešiteľ

6

Šuppa Marek

SKŠ -o.z.Gymn sv. CaM, Nitra

230

úspešný riešiteľ

7

Kriška Peter

SŠ -o.z.SPŠE.S.A.J,. Nové Zámky

192

 

8

Polák Dávid

Gymn. H.Selyeho s VJM, Komárno

186

 

 

Šaráda 2009

 

 Dňa 20. novembra 2009 sa konal 19. ročník súťaže dvojíc "Š A R Á D A  2 0 0 9" - "Bláznivý piatok". Našu školu reprezentovali dvaja žiaci zo septimy B - Kristína Kompasová a Matúš Jalakša. Títo žiaci obsadili v kategórii SŠ výborné prvé miesto.

Gratulujeme!

 


 

 

...a Slovo bolo u Boha

 

V krajskom kole súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy "...a slovo bolo u Boha", ktorá sa uskutočnila 26.11.2009 v Topoľčanoch sa v IV. kategórii v prednese prózy Lucia Gergelyová z 2.b umiestnila na prvom mieste, v II. kategórii v prednese poézie sa Juraj Macho zo sekundy A umiestnil na druhom mieste a v IV. kategórii v prednese poézie sa Andrea Szabová z 2.a umiestnila na treťom mieste.  Juraj Macho a Lucia Gergelyová postupujú do celonárodného kola, ktoré sa uskutoční v Ružomberku.

Srdečne gratulujeme

 

 

   Na našej škole už niekoľko rokov pracuje krúžok robotického Lega – Robolab. V minulosti sme sa zúčastnili súťaží Robocup v Starej Turej. Tento rok sme sa prihlásili prvýkrát na súťaž First Lego League, ktorá sa konala 6. 11. 2009 v Bratislave. V strednej Európe súťaž FIRST LEGO League koordinuje neziskové združenie Hands on Technology so sídlom v Lipsku, pričom koordinuje nasledujúce krajiny: Česká Republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko a Švajčiarsko.

   FLL je najväčšia robotická súťaž pre žiakov do 17 rokov. Zúčastňujú sa jej desaťtisíce detí na celom svete a najlepšie tímy postupujú z regionálnych kôl do celosvetového finále.

   Z našej školy sa zúčastnil team Scolopi (z tal. Piaristi). Tvorili ho študenti zo sexty A: Juraj Papp, Andrej Mariš a z tercie A: Marcel Vykoukal, Peter Páleník. Získali diplom za 5. miesto v regionálnom kole, diplom a plaketu ako najlepší nováčik v tejto súťaži.

 

   

 

Poznaj svoju minulosť alebo Pátranie po predkoch

Daniela Klbečková z druhej B získala 1. miesto v celoslovenskej súťaži projektov Poznaj svoju minulosť alebo Pátranie po predkoch a Cenu ministra školstva .

 

  

 

Školský rok 2008/2009

 

Kátlovce Paľa Ušáka - Olivu
1. miesto v recitačnej súťaži získal Jurko Macho z prímy A

 

24. - 26. 6. 2009 Modelový Európsky parlament - regionálne zasadnutie Budmerice
Tomáš Horák z 2.b postúpil do národného kola.                          

 

 

 

3. 6.2009 Družstvo prvej pomoci mladých

V súťaži prvej pomoci, v kategórii stredných škôl, naši žiaci tento rok po piatykrát v poradí obsadili 1. miesto.

 

 26. 5. 2009 Hliadka mladých zdravotníkov II. stupeň

 V konkurencii 24 škôl, sa nedali zahanbiť ani mladší žiaci a v okresnej súťaži obsadili 2. miesto.

 

24. – 25. Apríl 2009 Štúrovo pero

 

Tento ročník súťaže Štúrovo pero  bol pre štvorčlennú posádku Kalazancia maximálne dramatický. Tím, zložený z mien Evka, Ľubka, Jozef a Ľubor, prišiel na miesto konania roztrasený a s obavami z prípadného neúspechu. Ale tím sa nedal, vztýčil hlavy a odpochodoval si to priamo pre 2  ocenenia. Prvé ocenenie získal Jozef Serafín – 3. miesto v samostatných príspevkoch stredoškolákov  a najvyššie ocenenie  ZLATÉ ŠTÚROVO PERO získal náš časopis Kalazancio.
     

 

 

 
« ZačiatokDozadu12DopreduKoniec »

Stránka 2 z 2

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200