Maturitné skúšky 2017

 

Nucem-logo 

 

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Vyhláška č. 319/2008 Z. z. o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov bola od 1. marca 2014 zrušená.

 

Riadny termín EČ a PFIČ MŠ 2017

  • 14. marec 2017 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
  • 15. marec 2017 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruskýjazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
  • 16. marec 2017 (štvrtok) – matematika

 Riadny termín ÚFIČ MŠ 2017

  • 22. - 26. máj 2017

 Dôležité informácie o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky a maturite žiakov s ZZ v školskom roku 2016/2017 nájdete v dokumente Maturita 2017- Základné informácie a ďalšie informácie v dokumente Maturita 2017- Informácie pre GYM s VJS.

 
Maturitné tézy
 
Ekonomika pdf
 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200