Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 bude

4. septembra 2017

 

Žiaci sa zhromaždia na vnútornom šk. dvore o 8,00 hod.

Informácie o rozdelení žiakov prvých ročníkov budú umiestnené vo vestibule školy.

Sv. omša v piaristickom kostole bude o 8,30 hod.

 

ISIC karty pre prvé ročníky je možné vyzdvihúť od 28. augusta 2017.

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200