Celému spoločenstvu piaristického gymnázia

prajeme pekné slnečné prázdniny.

 

Leto2016

Úradné hodiny sú každú stredu od 8.00 - 12.00 hod.

0905 480 585

 

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200