IŽK

IZKN

Voda v krajine

Škole môžete darovať

Erasmus+

erasmuslogo

Spolupracujeme s UKF

 logo-ukf140

eTwinning

logoetwaning

SANET

 

Otvorená knižnica

CAF

 CAF

Zbieram baterky

 Sme zapojení do projektu

 ZbieramBaterkyLogom

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?
Zabudli ste meno používateľa?

Veda a zbožnosť

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Medzinárodný týždeň plný aktivít a zážitkov

 

V dňoch 12. - 19. novembra 2016 prebiehal na škole výmenný pobyt, pre  ktorý bol tento ročník jubilejný: partnerstvo s nemeckou školou Gymnázium Ducha Svätého vo Würselene začalo presne pred 20 rokmi a od tých čias sa striedajú žiaci z Nemecka a Slovenska na výmenných pobytoch nepretržite. Zmyslom výmenného pobytu nie je len navštíviť cudziu krajinu, ale predovšetkým "nazrieť pod pokrievku" a zistiť, ako to reálne funguje v iných rodinách. A tak sa niektoré rodiny už počas dvadsiatich rokov na 1 týždeň  rozrastú o jedného člena. "Gastschüler" sa  stáva súčasťou rodiny a jej kolobehu.

 

Tak tomu bolo aj v tento novembrový týždeň, kedy do našich slovenských rodín prišlo 19 žiakov zo Severného Porýnia - Westfálska, spoločne s dvoma pedagógmi. Rodičia potvrdili známu slovesnkú pohostinnosť a deti  sa v ich domovoch cítili ako doma. V rodinách sa komunikovalo viacjazyčne.... aj rodičia si oprášili svoje vedomosti, a veru sa nedali zahambiť. Naše deti sa viac odvážili komunikovať v anglickom, ako nemeckom jazyku - z čoho by mali istotne radosť kolegyne angličtinárky. Ale nemčine sa aj tak nevyhli: pri prehliadkach museli chtiac- nechtiac načúvať, a teda sa aj čo-to z nemeckého jazyka na nich za ten týždeň nalepilo. Hlavne ale dúfame, že sa presvedčili, aké dôležité je pre nich, dohovoriť sa iným, ako len materinským jazykom.

VP-2016-NRm

Program počas víkendu bol rôznorodý, ale asi najväčšia skupinka spoločne podnikla výstup na Zobor a pozrela si krásy Nitry aj z Kalvárie. Zo spoločného programu asi najviac zaujal výlet do Budapešti s návštevou parlamentu, ktorí, mimochodom,  stavali väčšinou slovenskí majstri, exkurzia do bane v Banskej Štiavnici a radostná guľovačka s prvým snehom a istotne očarila aj návšteva Bratislavy. I keď naši slovenskí žiaci už spomínané miesta nie raz navštívili, mnohé informácie boli aj pre nich novinkou.

VP-2016-BUm

No a aký by to bol výmenný pobyt bez školy a vyučovania! Pár hodín zo slovenskej histórie, geografie a  jazyka bolo poučných aj zábavných. Vyučovanie v jednotlivých triedach sa nieslo v znamení: vidím, ale nerozumiem. A záverčný deň strávili všetci usilovným vytváraním prezentácie, ktorá sa stane spomienkou na spoločne strávené chvíle. Niekedy ten nápor nezvládali školské počítače, niekedy žiaci nezvládali nápor časového stresu. Ale nakoniec všetci svoju úlohu zvládli na výbornú. Cenu víťaza  za najlepšiu prezentáciu si mohla odniesť len jedna skupina, ale so sladkou odmenou sa neskôr podelili na bowlingu aj s ostatnými.

VP-2016-MUm

Viac obrázkov vo fotogalérii.


A skutočne posledný deň na Slovensku a v Nitre sa niesol v znamení smutných tvárí a od plaču sčervenených očí. Sobotné ráno znamenalo pre všetkých rozlúčku, ale nie nadlho - budúci rok v septembri smerujú kroky našich žiakov do Würselenu.

 

Majstrovstvá Nitrianskeho kraja  ZŠ a SŠ v šachu 2016

 

Dňa 22. novembra 2016 sa konali Majstrovstvá Nitrianskeho kraja  ZŠ a SŠ v šachu, kde nás reprezentovali naši dvaja žiaci Martin Kuna z  III.A a Juraj Zalabai zo Sexty A. Martin Kuna sa umiestnil na 3.  mieste v kategórii SŠ a zároveň postúpil na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať dňa 15. decembra 2016 v Topoľčanoch, čím mu zároveň gratulujeme k postupu.  Obidvom študentom ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

KKSach2m

KKSach1m

KKSach3m

KKSachD3m

 

 

10. ročník celoslovenskej informatickej súťaže iBobor 2016

 

Ibobor2016

 

Na našej škole sa v dňoch 7.  - 11. novembra 2016 konal 10. ročník celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Z našej školy sa vo všetkých kategóriách zapojilo spolu 152 žiakov. Najväčší počet bodov v daných kategóriách získali:

 

kategória Bobrík:
Daniel Dukát, štvrtá ZŠ – 92,00 bodov, 99. percentil
Ondrej Spišák, štvrtá ZŠ – 88,00 bodov, 99. percentil

 

kategória Benjamín:

Samuel Hlavatý, príma A – 74,67 bodov, 99. percentil

 

kategória Kadet:
Andrej Ardon, kvarta A - 64,01 bodov, 90. percentil
Matúš Masár, kvarta A - 64,01 bodov, 90. percentil
Markéta Mezeiová, tercia A - 64,01 bodov, 90. percentil

 

kategória Junior:

Gabriela Teleki, kvinta A - 72,00 bodov, 99. percentil
Jakub Čurilla, sexta A - 69,34 bodov, 99. percentil

 

kategória Senior:
Filip Masár, septima A - 69,34 bodov, 98. percentil


Všetkým súťažiacim blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

ibobor2016m

 

Nemčina ovládla súťaž Mladý prekladateľ 2016

 

„Piaristické gymnázium prispelo svojou kvalitou, ktorá prevážila nad kvantitou!“ Takto zhodnotila spoluusporiadateľka súťaže Katarína Welnitzová našu účasť v súťaži Mladý prekladateľ 2016. Tento rok sa konalo už štvrté kolo a vyhodnotenie prekladateľsko-kreatívnej súťaže Mladý prekladateľ organizovanej Katedrou translatológie Univerzity konštantína Filozofa v Nitre, do ktorej sa zapojilo 6 naších študentov v oblasti anglický jazyk (D. Zabáková, V. Depešová, T. Vrabec, D. Benková, S. Poláková a B. Jelenáková), štyri študentky za nemčinu (P. Viteková, D. Zabáková, D. Farkašová a T. Kajanová) a jedna študentka za ruský jazyk (S. Guzar). Celkovo sa zapojilo do súťaže približne 170 študentov stredných škôl Nitrianskeho kraja. Prekladali náročný umelecký alebo technický text z cudzieho do materinského jazyka. Súťaž sa vydarila špeciálne študentkám nemeckého jazyka. V preklade totiž obsadila Pavlínka Víteková z III. A triedy víťazné prvé miesto a zopakovala tak víťazstvo spred dvoch rokov a jej spolužiačka Dominika Zabáková (III. A) krásne druhé miesto! Srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým zúčastneným za úspešnú reprezentáciu našej školy!

 

MP201601m

 

Exkurzia Devín

 

Dňa 26. októbra 2016 sme sa zúčastnili dejepisno-literárnej exkurzie na hrad Devín. Vydali sa po stopách hradnej histórie od čias Avarov, cez obdobie štúrovcov až k nedávnemu socializmu. Po zaujímavých prednáškach sprievodcov bolo možné potešiť sa výhľadom z hradu na majestátny sútok riek Dunaja a Moravy. Exkurzia bola zavŕšená pri pamätníku tých, ktorí boli zabití pri pokuse utiecť z republiky v období socializmu. S vďakou študenti druhých ročníkov a sexty A

 

Devin1m

 

 

Týždeň vedy 2016 na UKF

 

Žiaci I. A a I. C triedy v sprievode RNDr. Gregušovej sa zúčastnili dvoch blokov prednášok na Katedre botaniky a genetiky FPV UKF v Nitre. V prvom bloku s názvom Rastliny známe - neznáme v sprievode Ing. Galuščákovej, PhD., sme sa mohli dozvedieť niečo o rastlinných druhoch, ktoré sú v exteriéri a skleníku katedry. Druhý blok bol zameraný na prehliadku odborných laboratórií a prístrojov využívaných pre vedecké účely, sprevádzal nás RNDr. Boleček, PhD.

Ďakujeme za pútavé rozprávanie o vedeckej činnosti z oblasti biológie.

 

BIOUKFm

 

Prechod Bránou milosrdenstva

 

Dňa 8. novembra 2016 žiaci našej školy spolu s pedagógmi prešli Bránou milosrdenstva v Katedrálnom chráme Baziliky sv. Emeráma. Prechod Bránou milosrdenstva má byť symbolom prechodu k lepšiemu životu. Mottom roku milosrdenstva, ktorý sa končí 20. novembra 2016 je: „Milosrdní ako Otec“. Už samotné heslo nás pozýva k tomu, aby sme pochopili podstatu týchto mesiacov. Nie je našou úlohou sa iba modliť k Božiemu milosrdenstvu ale mať mentalitu milosrdenstva, konať skutky milosrdenstva, napodobňovať Božiu dobrotu v našom okolí...

Zároveň sme všetci spoločne mohli sláviť Svätú omšu, ktorú celebrovali naši pátri.  Veríme, že prechod touto Bránou Milosrdenstva a účasť na sv. omši je silným symbolom zmeny k lepšiemu nás všetkých.

 

Katedralam

 
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »

Stránka 10 z 63

Naša škola môže byť aj tvoja

 LogoPG

Piaristická základná škola sv. Jozefa Kalazanského

 
logo PzsJKbm

Kostol sv. Ladislava Oznamy

 Kostol2017

© 2017 Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, 949 01 Nitra, e-mail: skola@pgjknr.sk, Tel.: 037 2300200